การเลือกซื้อรถโฟล์คลิฟท์มือสองให้คุ้มค่า


รถโฟล์คลิฟท์มือสอง ถือเป็นทางเลือกที่ดีขององค์กรหรือห้างร้านที่ต้องการซื้อรถโฟล์คลิฟท์ในราคาประหยัด หรือในงบประมาณที่ไม่สูงมาก แต่การจะเลือกรถมือสองให้ได้ราคาดีด้วย สภาพดีด้วยก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับการเสี่ยงดวง แต่เราก็สามารถลดความเสี่ยงลงไปได้มากด้วยการเลือกอย่างมีหลักการ ดังนี้
1. ตั้งงบประมาณอย่างเหมาะสม
งบประมาณที่ต้องการใช้ในการซื้อรถโฟล์คลิฟท์มือสองไม่ควรตั้งขึ้นมาเองอย่างไร้ทิศทาง แต่ควรมีการศึกษาข้อมูลก่อนว่าโดยปกติแล้ว รถโฟล์คลิฟท์มือสองทั่วไปราคาอยู่ในช่วงใด และรถมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดต่อราคาในช่วงนั้น รวมไปถึงรุ่นที่ต้องการซื้อ รถใหม่ราคาเท่าใดด้วย เพื่อให้สามารถตั้งงบประมาณได้อย่างเหมาะสม และมีโอกาสที่จะได้รถที่มีคุณภาพสูงอีกด้วย แต่หากรถมีคุณภาพดีก็จริง แต่ราคาสูงจนเกือบซื้อใหม่ได้ ก็อาจจะต้องพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง
2. คำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก
การใช้งานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะเราซื้อมาเพื่อใช้งาน รถโฟล์คลิฟท์แม้จะเป็นมือสอง จึงต้องเลือกที่ใช้งานได้อย่างดีเป็นอันดับแรก เพราะส่งผลถึงตัวงานและความปลอดภัยในการใช้งาน และรองลงมาค่อยนึกถึงเรื่องสภาพความเก่าใหม่ของตัวรถในส่วนที่ไม่ส่งผลต่อการใช้งานมากเกิน การคำนึงถึงการใช้งาน เช่น ขนาด น้ำหนัก และความสูงที่มากที่สุดของสิ่งที่ต้องการยก ความถี่ในการใช้งาน สถานที่ที่ใช้งาน ความกว้างของพื้นที่ทำงาน อุณหภูมิของสถานที่ปฏิบัติงาน ลักษณะและขนาดของเพลท และความต้องการใช้งานอุปกรณ์เสริมต่างๆ
3. หาข้อมูลมาอย่างดีแล้ว
การซื้อรถโฟล์คลิฟท์มือสองให้คุ้มค่า ต้องหาข้อมูลมาอย่างดี ทั้งเรื่องของตัวรถในด้านต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลของผู้ขายที่คุณต้องการซื้อ รถโฟล์คลิฟท์มือสอง ด้วย
4. ตรวจสภาพรถทุกจุดที่สามารถทำได้
ในการตรวจสอบสภาพรถ ต้องตรวจสอบให้ละเอียดที่สุด และหากทดลองใช้งานต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนก็จะดีมาก หากไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบสภาพรถ อาจพาผู้ที่มีประสบการณ์ มาช่วยตรวจสอบด้วยก็ได้
การซื้อรถมือโฟล์คลิฟท์มือสองไม่ใช่เรื่องที่ต้องวัดดวงกันอย่างเดียว หากว่าคุณมีการหาข้อมูล และเตรียมตัวเป็นอย่างดีด้วยการปฏิบัติตาม 4 ข้อนี้เพื่อให้เลือกซื้อรถโฟล์คลิฟท์ให้ตรงกับลักษณะของงานและมีความคุ้มค่ามากที่สุดต่องบประมาณที่ใช้จ่ายไป