ลักษณะทั่วไปของธุรกิจรถเช่า


ในปัจจุบันนี้ สภาพเศรษฐกิจของประเทศเราไม่สู้จะดีนัก ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ รวมถึงการทำธุรกิจต่างๆ ด้วย
สำหรับธุรกิจรถให้เช่า ถือได้ว่าเป็นทางเลือก และเป็นทางออกที่ดีให้กับธุรกิจรถเช่า หรือคิวรถต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการเช่ารถแทนการจัดซื้อ ช่วยประหยัดงบประมาณในการซื้อรถได้ถึงหลายล้านบาท รวมไปถึงไม่ต้องมาเสียเวลายุ่งยากในการซ่อมบำรุงดูแล หรือในเรื่องของประกันรถต่างๆ อีกด้วย
ดังที่กล่าวมาแล้ว ทำให้มีผู้ประกอบการรถเช่ามากมาย ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ เช่ารถตู้ รวมไปถึงรถประเภทอื่นๆ ด้วย
ลักษณะทั่วไปของการประกอบกิจการธุรกิจรถเช่า จำแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ
1. การให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน
ลักษณะของการให้เช่าเพื่อดำเนินงาน คือ
- เป็นการให้เช่าที่ทำเป็นสัญญาเช่าให้สิทธิลูกค้าใช้รถยนต์เป็นระยะนับปี โดยลูกค้าจะจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนและรับผิดชอบในส่วนของค่าน้ำมันที่ใช้
- ผู้ให้เช่ารับผิดชอบในเรื่องของค่าบำรุงรักษา ค่าประกันภัย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้ว ผู้ให้เช่าสามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวออกให้ผู้อื่นเช่าได้อีก
- กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ
2. การให้เช่ารถยนต์ชั่วคราวระยะสั้น
ลักษณะของการให้เช่าแบบชั่วคราว คือ
- เป็นการให้เช่าที่ให้สิทธิลูกค้าเลือกที่จะใช้บริการ เป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน โดยมีรถยนต์ให้เลือกใช้งานหลายประเภททั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้และรถปิคอัพที่มีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาด
- มีทั้งให้บริการคนขับหรือเลือกขับเองก็ได้
- ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรถเช่าประมาณ 180 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ให้บริการเช่ารถยนต์ ชั่วคราวเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่จะให้เช่าเพื่อการดำเนินงาน
ธุรกิจรถเช่าในบ้านเรา ยังคงมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้ที่ทำคิวรถต่างๆ เนื่องจากความต้องการในการเช่ารถนั้น ยังคงมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจนี้จึงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง